Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Különfoglalkozásaink


Óvodánkban számos különfoglalkozás közül válogathatnak az érdeklődők.
  • Angol
  • Zeneovi
  • Kézműves foglalkozás
  • Hittan
  • Ovi sakk
  • Lego robot programozás
  • Bozsik Intézményi foci
  • Néptánc
  • Anyanyelvi fejlesztő foglalkozás
  • Iskola előkészítő alapozó torna


 
A különfoglalkozások célja: 
  Felfedezni azokat a velük született, adottságokra épülő képességeket, melyeket célirányos fejlesztés során később kibontakozhatnak. Ezek a gyermeki tevékenységek egy, vagy adott esetben több területen, az átlagos képességeket messze túlhaladó teljesítményt tud produkálni.
● Tehetség ígéretek felfedezése
● Tehetség ígértek célirányos fejlesztéssel való kibontakoztatása
● A tehetség megalapozása és kibontakoztatása
 A tehetség ígéretek már egész korán felfedezhetők,hiszen eltérő képességeikkel hamar kitűnnek társaik közül. A pedagógusok feladata, az, hogy gyermekeket önmagukhoz mérten, kibontakoztassák azon területeken, melyeken a gyermek kimagasló teljesítményt produkálnak. Ennek a legmegfelelőbb módja, ha az 5-6 éves gyermekek számára olyan műhely tevékenységeket biztosítunk, melyben az adott tehetségígérettel bíró gyermek kibontakozhat. Ehhez dolgozzuk ki a gyermekek képességeihez igazodó tevékenységtartalmakkal megtöltött munkatervet, mely gazdag, színes programokat tartalmaz , és segít abban, hogy a tehetségígéret valós tehetséggé váljon.

Alapozó terápia, okosító torna

118307343_1021136231671956_713990263588331363_nMotoszenzoros idegrendszer fejlesztő terápia. Komplex mozgásterápia segítségével képes stimulálni gyermekeknél azokat az idegrendszeri központokat,melyek lemaradtak, vagy megrekedtek a fejlődés során egy bizonyos szinten. A speciális mozgásfejlesztő gyakorlatok hatást gyakorolnak az írás, beszéd, tér és idő érzékelésért felelős agyi területekre. Ezt egészíti ki a ritmus, finommotorika, szerialitás( sorrendiség), keresztmozgások gyakorlatai. A foglalkozást vezeti: Gégény Irén Óvodapedagógus

Néptánc

118356472_401384164173493_726628576723984203_nA tánc a közösségi együttlét a szórakozás, a mozgáskoordináció, mozgáskultúra, a ritmus érzék, a dallam hallás, az éneklési készség, a figyelemkoncentráció egyik kiváló fejlesztő eszköze. A gyermekek alapvető tevékenységi formája a mozgás. Mindemellett alapvető a társas kapcsolataik, erkölcsi normáik, nemzeti értékeink és népi kultúránk megismerésében és kialakításában.

Ovisakk

ovisakkA játékos sakk foglalkozásokon a gyermekek megtanulják a játék alap szabályait, lépés kombinációkat mindezek mellett fejlődik térlátásuk, logikus gondolkodásuk, kudarc tűrő és probléma megoldó képességük, kreativitásuk, memóriájuk és megtanulnak figyelni egymásra, mérlegelni és spontán döntéseket hozni. Gyorsul gondolkodásuk és csökken a reakcióidejük. Közben erősödik versenyszellemük, és megtapasztalják a játék során győzni akarás ösztönző élményét.

Anyanyelvi fejlesztő foglalkozás

83417043_1247466695449700_2541250948391501824_nMindennapi anyanyelvünk bonyolult és sokrétűen összetett jelrendszerek sokasága, mellyel a gyermekek nem születnek,hanem érési folyamatainak megfelelően, más más ütemben és módon sajátítanak el a környezetükben élő felnőttektől, testvéreiktől, vagy társaiktól. A helyes beszéd elsajátítása erősíti a gyermek önbizalmát, társas kapcsolatait, és mélyíti érzelmeit, egyben formálja személyiségét is. Nyelvünk használata egész életében végig kíséri a gyermeket, és átfonja az oktató-nevelő munka minden területét. a gyermekek beszédfejlődését számos tényező befolyásolhatja. Elsősorban az a szociokulturális családi modell,amelyből érkezett. A pedagógusnak ezért munkája során különbséget kell tennie a nyelvileg lemaradást mutató, vagy éppen kimagasló gyermekek között. A foglalkozások során a pedagógus igyekszik játékos formában ösztönözni a gyermekeket a nyelvi kommunikációs eszközök elsajátítására,és a magabiztos megnyilvánulásokra.A harmonikus, derűs légkörben a gyermek megnyílik és kommunikáció közben fejlődik nyelvi képességeinek minden területe. A foglalkozást vezeti: Ferencziné Hóra Ilona Óvodapedagógus.

Lego robot programozás

131391195_3449326491830866_6742802524260562497_nA mai felgyorsult világban elengedhetetlen a technikai, műszaki eszközök ismerete, a logikus gondolkodás kialakítása, így, az NI Mentor Program által kapott eszközökön keresztül lehetővé válik, hogy a gyerekek kézzelfogható formában játszva, tapasztalati úton ismerkedjenek meg a természettudományokkal, STEM-mel, a saját szintjükön. A felfedezés, alkotás-építés, programozás és ennek a tudásnak a megosztása a jövő munkáihoz szükséges készégeiket fejleszti, ezért fontos, hogy már kisgyermek korban találkozzanak ezekkel
A foglalkozást vezeti: Nikolics Marianna Óvodapedagógus

Bozsik Intézményi Foci

60784999_3179110878769459_4992991900706275328_nA magyar sport jövője,elengedhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és széles körű sport nevelése nélkül. A program indulásakor az MLSZ nagy figyelmet fordított arra, hogy már óvodás korban kiszűrje a lehetséges tehetségígéreteket. A foglalkozások önmagukban nem kizárólag a futball szabályainak elsajátítására épülnek,hanem nagy hangsúlyt fektet a mozgáskoordináció harmonizálására, reakció gyorsaság fejlesztésére, a közösségi csapatjáték összehangolására, szem-láb koordináció fejlesztésére, valamint a labdás gyakorlatok segítenek a gömbérzék kialakításában, a későbbi csapatban való játékhoz. A foglalkozást vezeti: Ferencziné Hóra Ilona

Kézműves foglalkozás

137040061_413112500019216_4209115971402314651_nAz óvodás korú gyermekek egyik kedvelt elfoglaltsága a manipuláció, azon belül is az alkotó tevékenységi forma. A tevékenység során sok új technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők, továbbá fejlődik tér és forma érzékelésük, szín ismeretük, esztétikai ismereteik, finommotorikájuk, szem-kéz koordinációjuk, nyitottabbá válnak az alkotó művészet művei iránt. Képzőművészeti tehetségműhely foglalkozásaira olyan 5-6 éves gyermekek járnak, akik szívesen rajzolnak, szeretnek kipróbálni különböző technikákat, használják fantáziájukat, kreativitásukat. Heti rendszerességgel találkozunk az ügyes kezű óvodásainkkal, akik az általuk készített alkotásaikat hazavihetik vagy velük a saját csoportszobájukat díszíthetik. A megszokott vizuális eszközök és anyagok mellet minden héten valamilyen különleges, újszerű, varázslatos dolgot kipróbálhatnak, felhasználhatnak a foglalkozásra járó gyerekek.

Mivel az óvodánk „Zöld Óvoda”, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a környezet védelmére és a környezettudatos nevelésre. Az otthon kidobásra szánt, de óvodában felhasználható hulladékot, kacatot, újrafelhasználjuk, és valami csodásat barkácsolunk belőle. Foglalkozásaink a pedagógiai programnak megfelelően kapcsolódnak az évszakokhoz, ünnepekhez, eseményekhez, hagyományainkhoz. A népi hagyományok ápolása és tiszteletben tartása is egyik feladatunk, ezért népi kismesterségek, hagyományos technikák megismertetése is részét képezi tehetségműhelyünknek.A tehetséggondozó műhelyt vezeti: Nagyné Hajdú Mónika Óvodapedagógus

Angol

72462110_1148873728642331_9183463217920212992_nAz ovi angol, játékos formában, angol nyelvű versekkel, dalokkal, a mindennapi környezet alap szavaival készíti fel a gyermekeket az idegen nyelv befogadására, és elsajátítására.
A foglalkozást vezeti: Marjainé Szépi Éva

Zeneovi

65931273_145124993336074_3074451656218247168_nA foglalkozás célja:
– Az óvodai nevelés célja a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a személyiség formálása és az iskolai oktató-nevelő munka megalapozása. Ezt segíti elő az óvodában folyó rendszeres zenei nevelés. A zene olyan emberformáló erővel bír, amely kihat az egész személyiségre, fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.
A rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti gondolkodását, logikus gondolkodásra készteti, tehát nagymértékben elősegíti értelmi fejlődését és nagy segítséget nyújt az idegen nyelvek elsajátításában. A zene elemei külön – külön is értékes nevelő eszközök. A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. A dallam az érzésvilágot nyitja meg. A dinamika, a hangszín a hallást élesíti. Az éneklésnek – mivel a helyes légzés erősíti a hangadó szerveket – testnevelő hatása is van. A közös éneklés fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek akaratereje is. Kodály kiemeli a zene nemzetnevelő szerepét. Szerinte: „Az óvodás korban kell lerakni a nemzeti hovatartozás alapjait. A tudatalatti nemzeti vonások legjobb megalapozója a néphagyomány, elsősorban a játék- és gyermekdalaival.” Elsősorban azonban a zenének, az éneknek a gyermek lelki életére, hangulatára gyakorolt hatása jelentős. Zenei élményt az óvodában elsősorban a közös éneklés nyújt. Ez határozza meg valójában a zenei nevelés feladatait: a zenei képességek fejlesztését, az énekhang ápolását, a zenei továbbfejlődés megalapozását, a zene megkedveltetését, az esztétikai érzék fejlesztését
A tehetséggondozó műhelyt vezeti: Nikolics Marianna Óvodapedagógus